Mediation bij conflicten voor ondernemingen – Conflicten zijn onvermijdelijk. WISE LAW BV gelooft in de kracht van mediation voor ondernemingen. In aanwezigheid van een onafhankelijke mediator bespreken partijen hun conflict met elkaar en zoeken naar een optimale oplossing. Er komt dus geen rechter aan te pas. U bespaart niet alleen (veel) tijd, maar ook geld en energie.

Zakelijke conflicten of arbeidsgeschillen worden sneller en vaak beter opgelost via mediation. Het scheelt tijd en kosten. Daarnaast bent u zelf direct betrokken bij het tot stand komen van de oplossing. Het leidt tot duurzame oplossingen waar beide partijen achter staat en waar meer ruimte is voor zakelijke wensen en belangen.

Conflicten die de grens over gaan – Grensoverschrijdende conflicten lenen zich bij uitstek voor alternatieve geschillenbeslechting omdat je vaak te maken hebt met verschillende jurisdicties, culturen en diverse deelconflicten die gelost moeten worden. Door alle partijen bij elkaar te brengen en het probleem als een geheel te beschouwen vinden we via overleg aan de tafel oplossingen die stand houden.

Onze professionals zijn voortdurend gericht op het vinden van oplossingen. Procederen kost veel meer in materiële en immateriële zin, naast tijd en energie.