Juristen Contractenrecht – WISE LAW BV heeft specialistische kennis op het gebied van (Internationaal) Contractenrecht, met name ten aanzien van het opstellen of interpreteren van algemene voorwaarden, handelsovereenkomsten (waaronder agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten) en koop- en verkoopovereenkomsten. Daarnaast adviseren wij bij het beëindigen van overeenkomsten en de mogelijkheden voor schade- en/of goodwillvergoedingen. Onze contractenrechtjuristen adviseren onder meer ten aanzien van:

  • Banken- en verzekeringsrecht
  • Consumentenrecht
  • Franchise
  • Geldleningen
  • Koop/verkoop
  • Schadevergoedingsacties
  • Verbintenissenrecht