Belastingadvies en fiscale procedures voor ondernemers – In alle fases van het ondernemerschap – bij de start, uitbreiding, beëindiging, samenwerking met anderen of overname, – spelen fiscale vraagstukken een belangrijke rol. Wat is uit fiscaal oogpunt, voor nu en in de toekomst, een optimale structuur of wijze van financiering?

Beloningsvraagstukken – De fiscaliteit speelt ook een vaak belangrijke rol bij beloningsvraagstukken van personeel, zoals de wijze waarop specifieke beloningsincentives en vergoedingen worden belast, in zowel nationale als internationale verhoudingen. Is er nu wel of geen dienstbetrekking? In internationale verhoudingen spelen in het bijzonder de vraagstukken aan welk land de heffing over bepaalde voordelen toe komt (denk daarbij aan de ‘salary split’) en 30 procentregelingen een belangrijke rol. De belastingadviseurs verbonden aan WISE LAW BV adviseren hierbij samen met de arbeidsrechtspecialisten van het kantoor zowel werkgevers als werknemers.

Geschil met de Nederlandse Belastingdienst – Indien u geconfronteerd wordt met een geschil met de Belastingdienst over een belastingaanslag, al dan niet na een boekenonderzoek, is het raadzaam u te laten bijstaan door een professionele partij, die zowel oog heeft voor de formele procedurele als de inhoudelijke kant van de zaak. Een oplossing in onderling overleg met de Belastingdienst heeft in veel gevallen de voorkeur. Als overleg niet mogelijk blijkt te zijn of niet het gewenste resultaat oplevert zal via een bezwaar- en mogelijk beroepsprocedure worden ingezet op verlaging van de aanslagen.

Belastingvraagstukken in uw privé leven – Ook in het persoonlijk leven van ondernemers en niet-ondernemers spelen belastingvraagstukken vaak een belangrijke rol, zoals in het geval van een echtscheiding, bij bedrijfsopvolging in de familie of rondom erfenissen.

Wat kunnen onze belastingrechtspecialisten voor u betekenen? – Vraagstukken op het gebied van belastingrecht houden in veel gevallen nauw verband met de vraagstukken op andere rechtsgebieden. Wij zoeken daarom naar een advies of oplossing die past binnen uw onderneming en/of persoonlijke situatie. De specialisten op het gebied van het Nederlandse belastingrecht verbonden aan WISE LAW BV houden daarom nauw contact met de specialisten op andere rechtsgebieden.