Adviseren en procederen bij aansprakelijkheid van ondernemingen, bestuurders en producten – Heeft u schade geleden? Komt uw contractspartner zijn afspraken niet na? Bent u zelf aansprakelijk gesteld voor bijvoorbeeld een gemaakte fout, voor een dienst of product?

Wat kunnen onze aansprakelijkheidsrechtjuristen voor u betekenen? – Ieder mens en elke ondernemer loopt risico’s en kan aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde schade of gemaakte fouten. Wij kunnen u helpen bij het beperken van risico’s door u te adviseren over de keuze van een bepaalde rechtsvorm, uw algemene voorwaarden, de op te stellen overeenkomsten of verzekeringen tegen bepaalde risico’s.

Uw zorg als ondernemer is dat uw rechten duidelijk zijn geformuleerd en dat u zich bewust bent van uw plichten. Een contract is vaak het enige houvast op het moment dat er discussie ontstaat met uw contractpartner. Wij zorgen voor dat sterke houvast, zodat ondernemen niet kan uitmonden in ongewenste aansprakelijkheden.

Ook als u schade heeft geleden zijn wij u graag van dienst. De hoofdregel is dat de schade blijft liggen waar die valt, maar in de praktijk is schade vaak te verhalen. Daarover kunnen wij u adviseren. Onze juristen adviseren en procederen op het gebied van:

  • Aansprakelijkheid van ondernemingen
  • Beoordeling van contracten
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Letselschade
  • Productaansprakelijkheid
  • Wanprestatie of onrechtmatige daad

Als u schade heeft geleden beoordelen wij voor u of die al dan niet te verhalen is op een andere partij, bijvoorbeeld op grond van wanprestatie (als er sprake is van een overeenkomst tussen partijen) of op grond van onrechtmatige daad. In het geval van wanprestatie is het van belang dat u een rechtsgeldige ingebrekestelling opstelt.