Het vennootschapsrecht bevat de regels voor de werkwijze van een organisatie. Deze regels leggen vast hoe de zeggenschap is verdeeld en welke formaliteiten de verschillende functionarissen binnen de organisatie moeten naleven. Naleving van het vennootschapsrecht is noodzakelijk voor behoorlijk ondernemingsbestuur of ‘good corporate governance’. Bij onvoldoende aandacht voor het ondernemingsbestuur functioneert de organisatie niet efficiënt en ontstaat het risico dat fouten worden gemaakt die tot aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen kunnen leiden.

Wise Law assisteert bedrijven en andere organisaties bij behoorlijk ondernemingsbestuur. Wij geven advies over de inhoud van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en directiereglementen waardoor de formele inrichting van de organisatie past bij de feitelijke werkwijze en verantwoordelijkheden van de onderneming. Steeds vaker wordt dit advies gevraagd om de besluitvorming minder formeel te maken en tevens de risico’s van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen te vermijden.

Meerdere bedrijven verlenen wij assistentie bij de opstelling van de nodige vennootschapsrechtelijke documentatie, zoals aandeelhoudersbesluiten, volmachten, bestuursbesluiten en vergelijkbare documenten. Veelal betreft dit buitenlandse ondernemingen.