Onder financiële producten scharen wij alle overeenkomsten op de financiële markten die niet nadrukkelijk persoonlijk van aard zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de aanbieding van aandelen of obligaties aan meerdere partijen (waaronder crowdfunding), de aanbieding van krediet of de aanbieding van gestandaardiseerde financiële diensten zoals creditmanagement en factoringdiensten.

Behalve dat voor de aanbieding van dergelijke producten de eisen van financieel toezicht moeten worden nageleefd, is het raadzaam voldoende aandacht te besteden aan de civielrechtelijke constructie van dergelijke producten. Een financieel product moet duidelijk zijn en evenwichtige afspraken bevatten die daadwerkelijk relevant zijn.

Op deze manier begrijpen partijen welke gevolgen het heeft als ze een product nemen. Dit voorkomt geschillen en als er toch geschillen ontstaan kunnen deze efficiënter door het advocatenkantoor waar Wise Law BV mee samenwerkt aan de rechter worden voorgelegd.