Bij een bedrijfsovername moet in een korte tijd veel worden geregeld. Daarbij moet worden bewaakt dat de doelstelling van partijen wordt bereikt. Dit begint bij de onderhandelingen. Door de juiste (juridische) onderwerpen al tijdens de onderhandelingen aan de orde te stellen, wordt voorkomen dat tijdens het opstellen van de koopovereenkomst de onderhandelingen moeten worden heropend.

Met goed advies wordt bij een overname een beter resultaat bereikt met behoud van een goede relatie met de wederpartij. De specialistische kennis van Wise Law BV op juridisch en financieel gebied draagt bij aan een efficiënte en succesvolle bedrijfsovername.