Financiële ondernemingen

In toenemende mate moeten financiële ondernemingen maatregelen en procedures in het leven roepen om te voldoen aan de alsmaar toenemende regels voor de financiële sector. De AFM en DNB controleren steeds vaker of financiële ondernemingen tijdig aan, met name, de WFT voldoen. Dit heeft grote gevolgen voor de wijze waarop de compliance functie binnen de onderneming moet worden georganiseerd.

Wise Law BV assisteert en begeleidt financiële ondernemingen bij de invoering van wet- en regelgeving en het vaststellen van procedures en maatregelen om compliant te zijn.