Financiële verhoudingen zijn complex en betreffen bijna altijd grote belangen. Het is niet vanzelfsprekend dat een financiële instelling en haar klanten altijd hun overeenkomsten uitvoeren op een wijze waarmee beiden tevreden blijven.

Wise Law BV heeft veel ervaring bij het oplossen van geschillen tussen financiële ondernemingen en haar klanten. Dergelijke geschillen betreffen vooral:

  • Effectendienstverlening
  • Kredietverlening
  • (Project) financiering
  • Beleggingsobjecten