Als u als aandeelhouder te maken heeft met een patstelling, machtsmisbruik door een grote aandeelhouder, problemen met de nakoming van een aandeelhoudersovereenkomst, of een ander geval waarin de samenwerking bij een onderneming ernstig is verstoord, kan Wise Law BV u helpen.

Veel van dergelijke geschillen kunnen met onderhandelen worden opgelost. Als dit toch niet werkt, deinzen wij er niet voor terug om Onder auspiciën van een advocatenkantoor waar Wise Law BV mee samenwerkt – of een advocatenkantoor naar uw eigen keuze – te procederen. Het advocatenkantoor waar Wise Law BV mee samenwerkt heeft veel ervaring met Corporate Litigation, vooral met procedures bij de Ondernemingskamer in het kader van het enquêterecht.